Вплив занять аеробікою на фізичну підготовленість дівчат 18–19 років

  • Світлана Калитка
  • Венера Кренделєва
  • Нінель Мацкевич
  • Тетяна Овчаренко
  • Василь Козак

Abstract

У статті досліджується питання впливу занять аеробікою на фізичну підготовленість дівчат 18– 19 років в умовах навчання у ВНЗ. Установлено, що фізична підготовленість та працездатність має вірогідно вищий рівень у дівчат, які спеціалізуються зі спортивної аеробіки, порівняно з дівчатами, котрі займаються за вузівською програмою.

References

Давыдов В. Ю. Морфофункциональный статус женщин различных типов конституции, занимающихся оздоровительной аеробикой / В. Ю. Давыдов, А. И. Шамардин, Е. П. Горбанева // Материалы ІХ Международного конгресса “Олимпийский спорт и спорт для всех”. – Киев : Олимпийская лит., 2005. – С. 558.

Завидівська Н. Шляхи оптимізації фізкультурно-спортивної діяльності студентів вищих навчальних закладів / Н. Завидівська, І. Ополонець // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – № 2 (10). – С. 50–54.

Калитка С. В. Вплив занять аеробікою на фізичний розвиток дівчат 18–19 років / С. В. Калитка, В. У. Кренделева, С. П. Бенедь, Н. М. Мацкевич // Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні : зб. наук. пр. – Рівне : РВЦ Міжнар. економ. гуманіт. ун-ту ім. акад. Степана Дем’янчука, 2007. – Вип.5. – С. 73–77.

Семенова Н. Використання оздоровчої аеробіки в процесі фізичного виховання медичних сестер /Н. Семенова, З. Коритко // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві :зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2009. – № 2 (6) – С. 75–79.

Сологубова С. В. Оптимізація різних видів фітнес-тренування жінок 25–34 років / С. В. Сологубова //Матеріали ІХ Міжнародного конгресу “Олімпійский спорт і спорт для всіх”. – К. : Олімпійська літ.,2005. – С. 619.

Хоули Э. Т. Оздоровительный фитнес / Э. Т. Хоули, Б. Д. Френкс. – Киев : Олимпйская лит., 2000. –480 с.
Published
2016-11-24
How to Cite
Калитка, С., Кренделєва, В., Мацкевич, Н., Овчаренко, Т., & Козак, В. (2016). Вплив занять аеробікою на фізичну підготовленість дівчат 18–19 років. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (4(12), 39-43. Retrieved from https://sport.vnu.edu.ua/index.php/sport/article/view/1135
Section
Physical culture, physical education of different age group population

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>