Вплив вправ спрямованої дії на розвиток спритності підлітків

  • Надія Ковальчук
  • Нінель Мацкевич

Abstract

У статті подано результати досліджень, що засвідчили позитивну динаміку покращення спритності в підлітків 6–7 класів завдяки використанню вправ основної гімнастики, ігор та різних варіантів човникового бігу. Достовірність експерименту засвідчено за допомогою 3-х тестів на просторово-часову координацію.

References

Бакіко І. Вікова динаміка розвитку спритності у дітей шкільного віку / І. Бакіко, Л. Носарчук, Т. Свенцицька // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. ВНУ імені Лесі Українки. – Луцьк: РВВ “Вежа”, 2008. – Т.2. – С.6–9.

Бородин В. А. Поговорим о координации / В. А. Бородин // Физ. культ. в шк. – 2006. – № 8. – С. 25–27.

Волков Л. В. Теория и методика детского и юношеского спорта / Волков Л. В. – К. : Олимп. лит., 2002. – С. 163–164. – С. 207–211.

Митчик О. П. Характеристика фізичного розвитку підлітків / О. П. Митчик // Наук. вісн. ВДУ ім. Лесі Українки. – Луцьк: РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2001. – №12. – С. 101–104.

Романенко В. А. Диагностика двигательных способностей /Романенко В. А. – Донецк : Дон ДУ, 2005. –С. 79–109.

Сергієнко Л. П. Тестування рухових здібностей школярів / Сергієнко Л. П. – К. : Олимп. лит., 2001. –437 с.
Published
2016-11-14
How to Cite
Ковальчук, Н., & Мацкевич, Н. (2016). Вплив вправ спрямованої дії на розвиток спритності підлітків. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (2(10), 55-59. Retrieved from https://sport.vnu.edu.ua/index.php/sport/article/view/1083
Section
Physical culture, physical education of different age group population

Most read articles by the same author(s)