Цінові стратегії в маркетингу туристично-спортивних та оздоровчих послуг

  • Тетяна Овчаренко
  • Нінель Мацкевич

Abstract

У статті аналізуються фактори, які впливають на вартість туристично-спортивних та оздоровчих послуг, а також основні цінові стратегії.

References

Закон України “Про туризм” (1995 р.).

Гуськов С. Н. Менеджмент и маркетинг спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг / С. Н. Гуськов. – М. : ВНИШК, 1994.

Дурович А. П. Маркетинг в туризме : учеб. пособ / А. П. Дурович. – Минск : Новое знание, 2002. – 495 с.

Зубарев Ю. А. Маркетинг спортивных услуг : учеб. пособ / Ю. А. Зубарев, А. И. Шимардин. – Волгоград, 1999.

Кононенко Т. Роль туристичної сфери в системі соціально-економічних пріоритетів розвитку України / Т. Кононенко // Фіз. виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – Т. 1. – С. 60–63.

Степанова О. П. Маркетинг в сфере физической культуры и спорта / О. П. Степанова. – М. : Сов. спорт, 2007. – 256 с.
Published
2016-11-25
How to Cite
Овчаренко, Т., & Мацкевич, Н. (2016). Цінові стратегії в маркетингу туристично-спортивних та оздоровчих послуг. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (1(5), 22-25. Retrieved from https://sport.vnu.edu.ua/index.php/sport/article/view/1154
Section
Historical, philosophical, juristic and organizational problems of physical culture

Most read articles by the same author(s)