Корекція постави в підлітків засобами фізичної реабілітації

  • Венера Кренделєва

Abstract

У статті визначено, що своєчасне виявлення хвороби та правильно організована фізична реабілітація з дітьми середнього шкільного віку із порушеннями постави дають можливість запобігати неприємним наслідкам захворювання. Призначення різних засобів фізичної реабілітації, послідовність застосування її форм і методів визначається характером перебігу захворювання, загальним станом хворого, періодом та етапом реабілітації в разі деформацій опорно-рухового апарату.

References

Башкирин И. Н. Современные подходы к развитию физической реабилитации / И. Н. Башкирин [и др.] //Матеріали ІХ Міжнар. наук. конгресу “Олімпійський спорт і спорт для всіх”. – К. : Олімп. л-ра, 2005. – С. 763.

Білошицька Н. Профілактика та корекція порушень постави у учнів загальноосвітніх шкіл / Білошицька Н. –Л. : Логос, 1999. − 32 с.

Кашуба В. А. Биомеханика осанки / Кашуба В. А. – Киев : Олимп. лит., 2003. – 278 с.

Макарова Е. Вплив комплексу фізичної реабілітації на клініко-фізіологічні показники дітей, які страждають на сколіоз / Е. Макарова // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. - 2001. − № 2−3. – С. 70−73.

Шкляренко А. П. Лечебная физкультура при сколиозе в различные периоды онтогенеза / А. П. Шкляренко // Физкультура в профилактике. – 2003. − № 3. – С. 6−50.
Published
2016-12-07
How to Cite
Кренделєва, В. (2016). Корекція постави в підлітків засобами фізичної реабілітації. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (4(8), 37-40. Retrieved from https://sport.vnu.edu.ua/index.php/sport/article/view/1251
Section
Therapeutic physical training, sports medicine and physical rehabilitation