Вплив засобів фізичної реабілітації на стан кардіореспіраторної системи жінок зрілого віку зі стенокардією

  • Венера Кренделєва

Abstract

У статті теоретично обґрунтовано та експериментально доведено вплив таких засобів фізичної реабілітації, як лікувальна фізична культура, лікувальний масаж, фізіотерапія та гідрокінезитерапії, на функціональний стан серця, коронарний кровообіг, скоротливість міокарда, його збудливість та автоматизм у жінок 35–45 років І й ІІ функціональних класів зі стенокардією. Дослідження впливу засобів фізичної реабілітації виявило значну економізацію функції серцевого м’яза. Регулярні заняття сприяли покращенню вегетативного забезпечення гемодинамічної функції серцево-судинної системи. Під час виконання загальнорозвивальних вправ у підготовчій частині заняття ЧСС у жінок зростала; виконання спеціальних вправ супроводжувалося менш різким зростанням пульсу, іноді навіть його зниженням; у завершальній частині заняття ЧСС досягала початкових величин. Фізична реабілітація допомогла жінкам позбутися хворобливого відчуття в ділянці серця, важкості, незначного болю та задишки. Дихання нормалізувалося, показники частоти серцевих скорочень та артеріального тиску наблизилися до норми, загальне самопочуття покращилось.

References

Аронов Д. М. Методика оценки качества жизни больных сердечно-сосудистыми заболеваниями /Д. М. Аронов, В. П. Зайцев // Кардиология. – 2002. – № 5. – С. 92.

Реабілітація хворих засобами лікувальної фізкультури / Б. П. Грейда, В. А. Столяр, Ю. М. Валецький,Н. Б. Грейда – Луцьк : [б. в.] 2003. – 308 с.

Сидоренко Г. И. Некоторые источники и перспективы исследований сердечной недостаточности /Г. И. Сидоренко, А. В. Фролов, В. И. Станкевич, А. П. Воробьев // Кардиология. – 2002. – № 3. – С. 4–8.

Юшковская О. Г. Саногенетические аспекты физической реабилитации больных ишемической болезнью сердца на санаторно-курортном этапе восстановительного лечения / О. Г. Юшковская // Спортивная медицина. – 2005. – № 1. – С. 87.
Published
2016-11-04
How to Cite
Кренделєва, В. (2016). Вплив засобів фізичної реабілітації на стан кардіореспіраторної системи жінок зрілого віку зі стенокардією. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (2(18), 233-236. Retrieved from https://sport.vnu.edu.ua/index.php/sport/article/view/872
Section
Therapeutic physical training, sports medicine and physical rehabilitation