Народні ігри як основа традиційної системи фізичного виховання

  • Ніна Деделюк

Abstract

У статті визначено місце та значення народних ігор в усіх сферах життя середньовічного населення як основи традиційної системи фізичного виховання.

References

Велесова книга / [заг. ред. В. Довгича]. – Індоєвропа. – 7503 (1995). – Кн. 4. – 316 с.

Деделюк Н. А. Доцільність використання елементів системи фізичного виховання Київської Русі в сучасній українській школі століть / Н. А. Деделюк // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2009. – № 1 (5). – С. 10–14.

Деделюк Н. А. Зміст фізичного виховання і здорового способу життя у літературних пам’ятках ІХ–ХІV століть / Н. А. Деделюк // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві :зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – Т. 1. – С. 32–36.

Літопис руський / [пер. з давньорус. Л. Є. Махновця : відп. ред. О. В. Мишанич]. – К. : Дніпро, 1989.– 591 с.

Цьось А. В. Розвиток фізичного виховання на території України з найдавніших часів до початку ХІХ ст. : автореф. дис. д-ра. наук з фіз. вих. та спорту / А. В. Цьось. – Х. : [б. в.], 2005. – 36 с.
Published
2016-11-14
How to Cite
Деделюк, Н. (2016). Народні ігри як основа традиційної системи фізичного виховання. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (2(10), 7-9. Retrieved from https://sport.vnu.edu.ua/index.php/sport/article/view/1070
Section
Historical, philosophical, juristic and organizational problems of physical culture

Most read articles by the same author(s)