Зміст фізичного виховання і здорового способу життя у літературних пам’ятках ІХ–ХІV століть

  • Ніна Деделюк

Abstract

Проаналізовані у статті наукові та літературні джерела ІХ–XIV ст. висвітлюють зміст здорового способу життя цього періоду та факти формування основ національної системи фізичного виховання.

References

Летописный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою летописью // ПСРЛ.– М., 1965.– Т. 9.– С. 239, 320.

Літопис руський / Пер. з давньорус. Л. Є. Махновця; Відп. ред. О. В. Мишанич.– К.: Дніпро, 1990.– 591 с.

Новгородская летопись по Синодальному харатейному списку.– СПб., 1888.– С. 149, 201.

Памятники литературы Древней Руси. ХІІ в.– М.: Худ. л-ра, 1988.– 705 с.

Приступа Є. Н. Становлення і розвиток педагогічних основ української народної фізичної культури: Автореф. дис. … докт. пед. наук: 13.00.01 / Ін-т педагогіки АПН України.– К., 1996.– 48 с.

Русская Правда // Российское законодательство Х–ХХ веков.– Т. 1: Законодательство Древней Руси.– М., 1984.– С. 71.
Published
2017-01-20
How to Cite
Деделюк, Н. (2017). Зміст фізичного виховання і здорового способу життя у літературних пам’ятках ІХ–ХІV століть. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, 1, 32-35. Retrieved from https://sport.vnu.edu.ua/index.php/sport/article/view/1270
Section
Historical, philosophical, juristic and organizational problems of physical culture

Most read articles by the same author(s)