Застосування засобів наочності на уроках фізичної культури

  • Володимир Васильович Захожий Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
  • Нінель Матвіївна Мацкевич Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Abstract

На всіх етапах розвитку суспільства школа розв’язує одне зі складних завдань – збагачує дітей певною системою знань, навчає використовувати їх на практиці. Перетворення, що відбуваються в освіті, потребують від учителя більше уваги приділяти розвитку мислення учнів, формуванню їхньої розумової діяльності, кінетичної та просторової уяви, а також забезпечити ефективне розв’язання завдань загального розвитку дитини, природних задатків і талантів. Відомими вченими, психологами і педагогами Г. Г. Воробйовим, А. Л. Люблінською, Т. П. Панченком та ін. проведено численні дослідження, які показали, що тільки активна діяль-ність самого школяра є запорукою його успішного розвитку. Відповідно до цього в школі змінився характер навчання. Дуже часто застосовуються наочні методи. Це має на меті збагачення й розширення безпосереднього чуттєвого досвіду учнів, розвиток спостережливості, пізнання конкретних властивостей фізичних рухів, предметів під час практичної діяльності та створення умов для переходу до абстрактного мислення, опори для самостійного навчання й систематизації навчального матеріалу.

Author Biographies

Володимир Васильович Захожий, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спортивно-масової та туристичної роботи
Нінель Матвіївна Мацкевич, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри спортивно-масової та туристичної роботи

References

Воробйов Г. Г. Школа будущего начинается сегодня / Г. Г. Воробйов. – М. : Просвещение, 2005. – 236 с.

Литвин Н. А. Використання засобів наочності в процесі навчання школярів / Литвин Н. А. – К. :Дніпро, 1997.

Люблинская А. Л. Учителю о психологии младшего школьника / А. Л. Люблинская. – М.: Просвещение, 1977. – 204 с.

Міщенко О. Збільшення рухової активності молодших школярів внаслідок поєднання рухової та пізнавальної діяльності / О. Міщенко // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. – Луцьк, 2007. – Т. 1. – 288–290 с.

Панченко Т. П. Особливості застосування наочності / Т. П. Панченко // Початкова школа. – № 12. – 1996.

Фурман А. В. Педагогічне керівництво пізнавальною активністю школярів / А. В. Фурман, Б. Г. Скоморовський. – К. : [б. в.], 2006. – 112 с.

Чешейко С. Інноваційні підходи організації процесу фізичного виховання / С. Чешейко // Фізичне виховання в школі. – 2005. – № 2. – С. 46–49.

Шиян Б. Теорія і методика фізичного виховання школярів Ч. 2. / Шиян Б. – Тернопіль : Навч. книга-Богдан, 2004. – 248 с.
Published
2016-06-07
How to Cite
ЗахожийВ., & МацкевичН. (2016). Застосування засобів наочності на уроках фізичної культури. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (1(25), 25-29. Retrieved from https://sport.vnu.edu.ua/index.php/sport/article/view/345
Section
Pedagogical technologies of physical culture teaching

Most read articles by the same author(s)