Роль валеологічних тренінгів щодо позбавлення шкідливих звичок серед молоді та залучення її до занять фізичною культурою й спортом

  • Ігор Бакіко

Abstract

У статті обґрунтовано значення валеологічних тренінгів щодо позбавлення молоді від шкідливих звичок та залучення її до занять фізичною культурою й спортом. Указано, що після проведення валеологічних тренінгів підвищився рівень залучення школярів і студентів до систематичних занять фізичною культурою.

References

Бакіко І. Шляхи позбавлення від шкідливих звичок серед молоді засобами фізичної культури і спорту / І. Бакіко // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2009. – № 1 (5). – С. 33–36.

Баршай В. М. Мониторинг отношений молодежи к здоровью и наркотиков в Южном федеральном округе / В. М. Баршай // Теория и практика физической культуры. – 2004. – № 10. – С. 8–10.

Голов В. А. Физическая культура и спорт как профилактическое средство предупреждения правонарушений молодежью Республики Коми / В. А. Голов // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. – 2006. – № 4. – С. 11–14.

Жуков М. Н. Подростковая преступность и ее профилактика средствами физической культуры и спорта / М. Н. Жуков // Теория и практика физической культуры. – 2005. – № 3 – С. 53–55.

Запорожченко В. Г. Образ жизни и вредные привычки / Запорожченко В. Г. – М. : Медицина, 2004. – 32 с.

Коваль Л. Г. Соціальна педагогіка / Л. Г. Коваль, І. Д. Звєрева, С. Р. Хлєбік // Соціальна робота : навч. посіб. – К. : ІЗМН, 2007. – 392 с.

Поташнюк І. Теоретико-методичні основи використання оздоровчого впливу засобів фізичної культури на формування й відновлення здоровʼя людини / І. Поташнюк, О. Кубович // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – № 1 (13). – С. 47–52.

Щелкунов А. О. Соціально-педагогічна профілактика наркотичної залежності підлітків засобами фізичної культури і спорту : автореф. дис.… канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Харк. держ. акад. фіз. культури і спорту / А. О. Щелкунов. – Х., 2005. – 20 с.
Published
2016-11-09
How to Cite
Бакіко, І. (2016). Роль валеологічних тренінгів щодо позбавлення шкідливих звичок серед молоді та залучення її до занять фізичною культурою й спортом. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (2(14), 43-45. Retrieved from https://sport.vnu.edu.ua/index.php/sport/article/view/962
Section
Physical culture, physical education of different age group population

Most read articles by the same author(s)