Методичні основи антиалкогольного виховання в сучасній школі

  • Ігор Бакіко

Abstract

У статті проаналізовано шляхи антиалкогольної виховної роботи серед підростаючого покоління. Установлено, що за дотримання відповідного алгоритму проведення виховного заходу можна отримати позитивні результати.

References

Бакіко І. Шляхи позбавлення від шкідливих звичок серед молоді засобами фізичної культури й спорту / І. Бакіко // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2009. – № 1 (5). – С. 33–36.

Жуков М. Н. Подростковая преступность и ее профилактика средствами физической культуры и спорта / М. Н. Жуков // Теория и практика физ. культуры. – 2005. – № 3. – С. 53–55.

Запорожченко В. Г. Образ жизни и вредные привычки / Запорожченко В. Г. – М. : Медицина, 2004. – 32 с.

Коваль Л. Г. Соціальна педагогіка / Соціальна робота : навч. посіб. /Л. Г. Коваль, І. Д. Звєрева, С.Р. Хлєбнік. – К.: ІЗМН, 2007. – 392 с.

Колесов Д. В. Предупреждение вредных привычек школьников / Колесов Д. В. – М. : Педагогика, 2006. –176 с.

Маюров А. Н. Антиалкогольное воспитание : пособие для учителя / Маюров А. Н. – М. : Просвещение,2003. – 189 с.

Ранняя профилактика отклоняющегося поведения учащихся (Психолого-педагогический аспект) : пособие для учителя / под ред. В. А. Татенко, Т. М. Титаренко.– К.: Радян. шк., 2007. – 128 с.

Фука М. М. Основи медико-санітарної підготовки : посіб. для вчителя. 10 клас / М. М. Фука. – Т. : Астон, 2006, – 160 с.

Шевченко С. Шкідливі звички шкільної молоді (До проблеми оздоровлення нації) / С. Шевченко // Рідна шк. – 2003. – № 2. – С. 19–22.

Шеремет І. Індивідуальна антиалкогольна виховна робота в діяльності вчителя фізичної культури / І. Шеремет // Фіз. виховання в шк. – 2005. – № 6. – С. 46–48.
Published
2016-11-11
How to Cite
Бакіко, І. (2016). Методичні основи антиалкогольного виховання в сучасній школі. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (1(9), 48-50. Retrieved from https://sport.vnu.edu.ua/index.php/sport/article/view/1052
Section
Physical culture, physical education of different age group population

Most read articles by the same author(s)