Історичний розвиток шкільних програм із фізичної культури в Україні в кінці XΙX – на початку XX століття

  • Ігор Бакіко
  • Віталій Дмитрук
  • Володимир Ковальчук

Abstract

Стаття присвячена вивченню історичного розвитку шкільних програм із фізичної культури на Україні в кінці XΙX – на початку XX століття. Встановлено, що навчальні програми змінювалися залежно від суспільно- політичної ситуації в країні.

References

Боберський І. Забави і ігри рухові.– Л., 1904.– 31 с.

Бондаревский Е. Я., Кадетова А. В. О школьных программах по физической культуре // Физ. культура в школе.– 1987.– № 3–4.– С. 31–35.

Вацеба О. М. Спортивно-гімнастичний рух в Західній Україні (кінець XΙX ст. – кінець 30-х років XX ст.): Автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Київ. ін-т фізкультури.– К., 1994.– 23 с.

Вацеба О. М. Нариси з історії західноукраїнського спортивного руху.– Івано-Франківськ: Лілея–НВ, 1997.– 232 с.

Левків В. І. Використання засобів української народної фізичної культури у фізичному вихованні дітей молодшого шкільного віку: Автореф. дис. … канд. наук з фіз. вих. і спорту: 24.00.02 / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки.– Луцьк, 1998.– 17 с.

Приступа Є. Н. Народна фізична культура українців.– Л.: УСА, 1995.– 154 с.

Приступа Є. Н. Становлення і розвиток педагогічних основ української народної фізичної культури: Автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.01 / Ін-т педагогіки АПН України.– К., 1996.– 48 с.

Франко П. Правила до сітківки.– Л.: Накл. “Вісти з Запорожа”, 1911.– 36 с.

Цьось А. В. Фізичне виховання в календарній обрядовості українців.– Луцьк: Надстир’я, 2000.– 376 с.

Шиян Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів.– Ч. 1.– Т.: Навч. кн. – Богдан, 2001.– 271 с.
Published
2017-01-20
How to Cite
Бакіко, І., Дмитрук, В., & Ковальчук, В. (2017). Історичний розвиток шкільних програм із фізичної культури в Україні в кінці XΙX – на початку XX століття. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, 1, 3-6. Retrieved from https://sport.vnu.edu.ua/index.php/sport/article/view/1262
Section
Historical, philosophical, juristic and organizational problems of physical culture

Most read articles by the same author(s)