Місце фізичної культури та спорту в дозвіллі молоді

  • Ігор Бакіко

Abstract

У статті висвітлюється проблема наявності шкідливих звичок у міських та сільських школярів, а також студентської молоді Волинської області. Указується, що фізична культура та спорт – одна з небагатьох галузей, яка володіє великим арсеналом методів і засобів впливу на організм людини, а отже, їхнє правильне використання сприятиме належній організації дозвілля, формуванню культури вільного часу та дотримання здорового способу життя, зокрема відмови від шкідливих звичок.

References

Вишневська В. Фізична культура у формуванні здорового способу життя / В. Вишневська, С. Яланська // Проблеми формування здорового способу життя молоді : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. студ., магістрів та асп. – Л. : [б. в.], 2007. – С. 38–42.

Власюк Р. Формування у студентів потреби в здоровому способі життя засобами фізичної культури /Р. Власюк, І. Ференчук // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді :матеріали регіонального наук.-практ. семінару. – Т. : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – С. 199–201.

Завидівська Н. Фізична культура, дозвілля, якість життя – взаємозв’язок та співвідношення понять / Н. Завидівська // Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. – Л. : [б. в.], 2008. – С. 236–237.

Завидівська Н. Шляхи оптимізації фізкультурно-спортивної діяльності студентів вищих навчальних закладів / Н. Завидівська // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – № 2 (10). – С. 50–54.

Кожевнікова Л. Формування культури дозвілля сучасного студента в контексті технологізації навчального процесу / Л. Кожевникова, З. Дзюба, Г. Бреславська // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2008. – Т. 2. – С. 145–149.
Published
2016-11-16
How to Cite
Бакіко, І. (2016). Місце фізичної культури та спорту в дозвіллі молоді. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (3(11), 25-28. Retrieved from https://sport.vnu.edu.ua/index.php/sport/article/view/1105
Section
Physical culture, physical education of different age group population

Most read articles by the same author(s)