Формування здоров’язберігальних знань та навичок молодших школярів притулку

  • Юрій Цюпак

Abstract

У статті виконано порівняльний аналіз рівня здоров’язберігальних знань та навичок молодших школярів дитячого притулку і їхніх однолітків із сімей. Результати досліджень показали, що діти, які поступають до притулку, мають недостатній рівень цих знань та навичок. Результати соціологічних досліджень дали змогу визначити, що більшість молодших школярів притулку майже не обізнані зі шкідливістю негативних звичок (тютюнопаління, уживання алкоголю) на здоров’я свого організму; більшість не дотримуються режиму харчування та особистої гігієни; не мають повного уявлення про значимість загартування для зміцнення здоров’я й не загартовують свій організм; не систематично або зовсім не виконують ранкову гімнастику; майже не займалися спортом. Отримані результати підтвердили необхідність проведення з цими дітьми просвітницької роботи з фізкультурно-оздоровчої тематики. Цей аспект покладено в основу експериментальної програми занять “Будьмо здорові”. При розробці змісту занять ураховувався рівень здоров’язберігальних знань і навичок молодших школярів дитячого притулку, а також результати медичного огляду, фізичного розвитку та рухової підготовленості. Розкрито вплив експериментальної програми на рівень розвитку здоров’язберігальних знань та навичок дітей притулку.

References

Дубогай А. Д. Психолого-педагогические основы формирования здорового образа жизни младших школьников : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.01. / А. Д. Дубогай. – Киев, 1991. – 350 с.

Дубогай О. Д. Фізкультура як складова здоров’я та успішності навчання дитини / Дубогай А. Д. – К. :Шк. світ, 2006. – 128 с.

Поташнюк Р. З. Соціально-екологічна сутність здоров’я / Поташнюк Р. З. – Луцьк : [б. в.], 1995. – 92 с.

Поташнюк Р. З. Методологогічні основи системи гігієнічного виховання школярів / Поташнюк Р. З. –К. : [б. в.], 1994. – 168 с.

Запорожщенко В. Г. Образ жизни и вредние привычки / Запорожщенко В. Г. – М. : Медицина, 2004. – 32 с.
Published
2016-11-04
How to Cite
Цюпак, Ю. (2016). Формування здоров’язберігальних знань та навичок молодших школярів притулку. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (2(18), 137-141. Retrieved from https://sport.vnu.edu.ua/index.php/sport/article/view/846
Section
Pedagogical technologies of physical culture teaching

Most read articles by the same author(s)