Рівень здоров’язбережувальних знань та навичок молодших школярів дитячого притулку

  • Юрій Цюпак

Abstract

У статті обґрунтовуються основні підходи до формування здоров’язбережувальних знань та навичок дітей, позбавлених батьківського піклування, оскільки проблема соціального захисту й соціальної адаптації дітей цієї категорії на сьогодні дуже актуальна. Фізичне виховання та заняття фізичною культурою можуть значно поліпшити процес соціальної адаптації і дітей, позбавлених батьківського піклування.

References

Бальсевич В. К. Новые виды модернизации систем массового физического воспитания детей и подростков в общеобразовательной школе / В. К. Бальсевич, Л. И. Лубышева, Л. Н. Прогомюк, Л. Н. Мустифанова, Н. Я. Стрельцова // Теория и практика физической культуры. – 2003. – № 4. – С. 56–59.

Державний стандарт освіти в Україні // Освіта України. – 2004. – № 5 від 20 січ. 2004. – С. 12–13.

Дубогай О. Зміст та результативність шкільної інноваційної діяльності в системі здоров’язберігаючих технологій / О. Дубогай, М. Євтушок // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. − Т. 1. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – С. 36–40.

Иорданова Г. Особенности социального поведения детей, выращиваемых в закрытых детских учреждениях / Г. Иорданова, М. Попандова // Педиатрия (София). – 1986. – № 1. – С. 1–5.

Концепція фізичного виховання в системі освіти України. Затверджено рішенням колегії Міністерства освіти України від 23.04.1997 р. № 7/6 – 18.

Круцевич Т. Ю. Мотивация к занятиям физической культурой и спортом школьников, проживающих в различных регионах Украины / Т. Ю. Круцевич, Г. В. Безверхняя // Современный олимпийский спорт для всех. – М. : [б. и.], 2003. – Т. 1. – С. 262.

Педагогическое наследие: Каменский, Локк, Руссо, Пестолоцци. – М. : Педагогика, 1988. – 416 с.

Сингаєвський С. М. Формування позитивного ставлення школярів до фізичного виховання в школі / С. М. Сингаєвський // Фізкультура в шк. – 2001. – № 1. – С. 33–36.

Столітенко Е. В. Виховання позитивного ставлення до фізичної культури учнів 5–7 класів / Е. В. Столітенко // Фіз. вих. в шк. 2001. – № 3. – С. 40–45.

Целевая комплексная программа “Физическое воспитание здоровье нации” Утверждено Указом Президента Украины от 1 сентября 1997 г., № 963/98.
Published
2016-11-16
How to Cite
Цюпак, Ю. (2016). Рівень здоров’язбережувальних знань та навичок молодших школярів дитячого притулку. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (3(11), 43-45. Retrieved from https://sport.vnu.edu.ua/index.php/sport/article/view/1110
Section
Physical culture, physical education of different age group population

Most read articles by the same author(s)