Характеристика діагностичних методик у педагогічній діяльності вчителя фізичної культури

  • Георгій Гац
  • Анатолій Цьось

Abstract

Діагностичні методики вчителя фізичної культури поділяються на три умовні групи (одноразові, багаторазові та систематичні). Група “одноразових” методик призначена для діагностики достатньо стабільних індивідуальних властивостей учнів, що лімітують навчально-виховний процес. “Багаторазові” методики спрямовані на діагностику соціально-психологічних властивостей школярів, ступеня їх розвитку та вихованості. До групи “систематичних” належать методики, призначені для оцінки формуючих в учнів знань, умінь і навичок, оцінки рівня розвитку фізичних якостей та здоров’я.

References

Голубез Н. К. Введение в диагностику воспитания / Н. К. Голубез, Б. П. Битинас. – М. : Педагогика, 1989. – 159 с.

Наумчик В. І. Професійна підготовка майбутніх вчителів фізичної культури в процесі самостійної роботи зі спортивних ігор : автореф. дис… канд. пед. наук : 13.00.04 / В. І. Наумчик ; Терноп. держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Т., 2002. – 20 с.

Приймак М. М. Маркетингова діяльність вищих навчальних закладів фізкультурного профілю у системі кадрового забезпечення сфери фізичної культури і спорту України : автореф. дис… канд. наук з
фіз. вих. і спорту : 24.00.02 / М. М. Приймак ; Нац. ун-т фіз. культури і спорту України. – К., 2003. – 17 с.
Published
2016-11-10
How to Cite
Гац, Г., & Цьось, А. (2016). Характеристика діагностичних методик у педагогічній діяльності вчителя фізичної культури. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (3(15), 34-38. Retrieved from https://sport.vnu.edu.ua/index.php/sport/article/view/989
Section
Pedagogical technologies of physical culture teaching

Most read articles by the same author(s)