Характеристика параметрів фізичного розвитку й функціональної підготовленості студенток спеціальної медичної групи

  • Тетяна Бойчук
  • Наталія Голод

Abstract

У вищих навчальних закладах України навчається велика кількість студенток, які за станом здоров’я займаються фізичним вихованням у складі спеціальних медичних груп. Досвід практичної роботи свідчить про те, що часто в складі однієї спеціальної групи об’єднують студенток із дещо відмінними патологічними відхиленнями, що спонукає до пошуку спільного критерію оцінки їхнього вихідного функціонального стану, а також розробки програм для його покращення. Завдання дослідження – оцінити параметри фізичного розвитку й функціональної підготовленості студенток спеціальної медичної групи. Результати роботи доводять, що студентки спеціальних медичних груп поступаються перед своїми здоровими ровесницями за показниками фізичного розвитку та функціональної підготовленості. Виявлені в студенток спеціальних медичних груп зміни показників зовнішнього дихання характерні для порушень рестриктивного типу. Наслідком указаних порушень є вірогідно зменшений, порівняно з контрольним аналогом, ступінь насичення артеріальної крові киснем. На підставі аналізу показників проб для оцінки стану вегетативної нервової системи встановлено, що в обстежених студенток наявна перевага симпатичної її ланки. Виявлені патологічні відхилення функціональних параметрів несприятливо позначилися на здатності переносити студентками спеціальних медичних груп фізичні навантаження, що засвідчила проба Руф’є. Отримані результати початкового тестування й інструментального обстеження аргументують необхідність розробки й апробації реабілітаційних заходів для студенток спеціальних медичних груп.

References

Апанасенко Г. Почему вымирают восточные славяне? / Г. Апанасенко // Зеркало недели. – 2007. – № 1. –С. 2.

Апанасенко Г. Л. Навчання здоров’ю як важливий напрямок фізкультурної освіти / Г. Л. Апанасенко, В. Земцова // Наукові записки. Серія: Педагогіка. – К. : 2004. – № 4. – С. 3–5.

Апанасенко Г. Л. Избранные статьи о здоровье / Апанасенко Г. Л. – Киев : [б. и.], 2005 – 48 с.

Апанасенко Г. Л. Спорт для всех и новая феноменология здоровья / Г. Л. Апанасенко // Физкультура в профилактике, лечении и реабилитации. – 2004. – № 3. – С. 20–21.

Галіздра А. А. Основні аспекти, що визначають відношення студентів до занять фізичною культурою / А. А. Галіздра // Теорія та методика фізичного виховання. – 2004. – № 4. – С. 45–48.

Галіздра А. А. Характеристика факторів, що впливають на здоров’я студентів вищих навчальних закладів / А. А. Галіздра // Теорія та методика фізичного виховання. – 2004. – № 3. – С. 41–43.

Магльований А. В. Медико-біологічні та педагогічні аспекти структурно-функціональної організації управління фізичним станом студентів спеціальних медичних груп / А. В. Магльований // Наук.-практ. конф. “Фізична культура, спорт і здоров’я”. – Д. : [б. в.], 1999. – С. 43–48.

Магльований А. В. Фізичне виховання в здоровому способі життя студентів : метод рек. / Магльований А. В., Кунинець О. Б., Хомишин В. П. [та ін.] – Л. : [б. в.], 2006. – 17 с.

Платонов В. Н. Сохранение и укрепление здоровья здоровых людей – приоритетное направление современного здравоохранения / В. Н. Платонов // Спортивна медицина. – 2006. – № 2. – С. 3–14.

Платонов В. Бережи здоров’я змолоду / В. Платонов // Дзеркало тижня. – 2006. – № 47. – С. 2.
Published
2016-11-04
How to Cite
Бойчук, Т., & Голод, Н. (2016). Характеристика параметрів фізичного розвитку й функціональної підготовленості студенток спеціальної медичної групи. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (2(18), 216-221. Retrieved from https://sport.vnu.edu.ua/index.php/sport/article/view/865
Section
Therapeutic physical training, sports medicine and physical rehabilitation

Most read articles by the same author(s)