Психосоматичні адаптивні реакції організму ліцеїстів різного соматотипу при екзаменаційному стресі

  • Тетяна Цюпак
  • Микола Васильків
  • Петро Карабанович
  • Сергій Попель
  • Роман Файчак

Abstract

Питання про вплив соматотипу на адаптивні реакції організму в умовах екзаменаційного стресу в ліцеїстів залишається актуальною проблемою сьогодення. Завдання роботи – оцінити психосоматичного стан ліцеїстів різного соматотипу під час екзаменаційної сесії. Проведено порівняльний аналіз психосоматичного та імунобіологічного стану ліцеїстів залежно від їх соматотипу. Показано, що під час екзаменів створюються передумови для потенційного негативного впливу на психосоматичний стан, що обумовлює низький рівень регуляції серцево-судинної системи, самопочуття–активності–настрою, недостатній рівень оперативної пам’яті, збільшення рівня неуважності, гіперактивності й імпульсивності. У ліцеїстів різного соматотипу при однотипній стресогенній ситуації спостерігаються виразні відмінності в їх стійкості й адаптації до екзаменаційного стресу. Стрес-реакція організму ліцеїстів м’язового соматотипу на екзаменаційний стрес менш виражена, ніж у ліцеїстів торакального та дигестивного соматотипів, тоді як у ліцеїстів астенічного соматотипу вона виявляється найбільше, що варто враховувати під час аналізу психофізіологічних механізмів адаптації при екзаменаційному стресі.

References

Баевский Р. М. Математический анализ изменений сердечного ритма при стрессе / Р. М. Баевський, О. И. Кирилов. – М. : Наука, 2007. – 221 с.

Водопьянова Н. Е. Психодиагностика стресса / Водопьянова Н. Е.. – СПб. : [б. и.], 2009. – 336 с.

Дивинская А. Е. Оценка эффективности типоспецифической методики адаптивного физического воспитания для девушек старшего школьного возраста с синдромом вегетативной дисфункции /А. Е. Дивинская // ТиПФК. –2011. – № 9. – С. 7–15.

Плотников В. В. Оценка психовегетативных показателей у студентов в условиях экзаменационного стресса / В. В. Плотников // Гигиена труда. – 1983. – № 5. – С. 48–50.

Типологически параметры вегетативного гомеостаза дизадаптированных пловцов / В. А. Лиходеева, И. Б. Исупов, А. Л. Спасов [и др. ] // ТиПФК. – 2011. – № 9. – С. 19–22.

Файчак Р. І. Вплив екзаменаційного стресу на імунобіологічні властивості організму підлітків та їх корекція засобами фізичної культури / Р. І. Файчак, С. Л. Попель // Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. – 2005. – № 8–9. – С. 115–118.

Федин Д. В. Методика снижения нервно-психического напряжения у студентов вуза / Д. В. Федин // ТиПФК. – 2011. – № 9. – С. 44–49.

Щербатых Ю. В. Экзаменационный стресс / Щербатых Ю. В. – Воронеж : ИАН, 2000. – 120 с.

Щербатых Ю. В. Психология стресса / Щербатых Ю. В. – М. : ЭКСМО, 2005. – 424 с.
Published
2016-11-04
How to Cite
Цюпак, Т., Васильків, М., Карабанович, П., Попель, С., & Файчак, Р. (2016). Психосоматичні адаптивні реакції організму ліцеїстів різного соматотипу при екзаменаційному стресі. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (2(18), 199-204. Retrieved from https://sport.vnu.edu.ua/index.php/sport/article/view/861
Section
Physical culture, physical education of different age group population

Most read articles by the same author(s)