Formation of Future Physical Training Teachers’ Readiness for Animation and Group Work by Methods of Active Learning

Authors

  • Svitlana Kolesnyk Lesya Ukrainka Volyn National University
  • Natalia Bielikova Lesya Ukrainka Volyn National University https://orcid.org/0000-0003-2789-7586

DOI:

https://doi.org/10.29038/2220-7481-2022-01-17-23

Keywords:

active teaching methods, future physical training teachers, readiness for animation, and group work

Abstract

Topicality. The modern educational space of higher education institution requires the dynamic use of active learning methods, the main purpose of which is to include students in future professional activities, development of practical skills, expanding their autonomy and ability to think critically. Therefore, the search for various and, most importantly, effective methods of forming the readiness of future physical training teachers for animation and group work is relevant in light of current educational trends. The purpose of the study is to characterize our own practice of using active teaching methods to form the readiness of future physical training teachers for animation and group work. Research methods: analysis and generalization of psychological and pedagogical literature, systematization of own practical experience of active teaching methods application in future physical training teachers’ professional training. Results of the research. In the process of forming the readiness of future physical training teachers for animation and group work, traditional and active teaching methods were used: brainstorming, case method, portfolio, design method, and pieces of training. Specific examples of their use in mastering the educational topics «Forms of Extracurricular Activities in Physical Training», «Current Problems of Pupils’ Physical Training Organizing in Extracurricular Activities», «Professional Skills of the Club’s Head», etc. The main advantages of active teaching methods in the future physical training teachers’ preparation for animation and group work are revealed. Conclusions. The practical use of the considered active teaching methods influences the positive formation of students’ creative and communicative abilities and contributes to the construction of the educational process through the constant students and teachers active interaction. The student acts as a «subject» of learning, performs creative tasks, enters into a dialogue with the teacher, and communicates effectively with other participants in the educational process, which contributes to the formation of a competent graduate who easily adapts to the future professional activities.

References

Bashkir, O. I. (2018). Aktyvni j interaktyvni metody navchannya u vyshhij shkoli. Pedagogika ta psyxologiya: zbirnyk naukovyx pracz. Vyp. 60, 33–44.

Byelikova, N. O. (2014). Z dosvidu vykorystannya interaktyvnyx metodiv navchannya u profesijnij pidgotovci majbutnix faxivciv z fizychnogo vyxovannya ta sportu. Suchasni informacijni texnologiyi ta innovacijni metodyky navchannya v pidgotovci faxivciv: metodologiya, teoriya, dosvid, problemy: zb. nauk. pr. Vyp. 37, 348–353.

Byelikova, N., Podubinska, S. (2019). Suchasnyj stan organizaciyi pozaklasnoyi roboty z fizychnoyi kultury. Visnyk Kamyanecz-Podilskogo universytetu imeni Ivana Ogiyenka. Fizychne vyxovannya, sport i zdorovya lyudyny. Vyp. 14, 15–19.

Brizhata, I. A. (2016). Pidgotovka faxivciv fizychnoyi kultury i sportu yak pedagogichna systema. Visnyk Chernigivskogo nacionalnogo pedagogichnogo universytetu. Seriya: Pedagogichni nauky. Fizychne vyhovannya ta sport. 136, 23–26.

Vynnyk, N. M. (2016). Vykorystannya interaktyvnyx texnologij pry formuvanni gotovnosti vchyteliv fizych- nogo vyxovannya do sportyvno-ozdorovchoyi diyal`nosti u serednix navchalnyx zakladax. Naukovyj visnyk Uzhgorodskogo universytetu. seriya: «Pedagogika. Socialna robota». Vyp. 1 (38), 76–79.

Dzyubenko, I. (2017). Formuvannya kompetentnosti studentiv VNZ metodamy aktyvnogo navchannya. Psyhologo-pedagogichni problemy silskoyi shkoly. Vyp. 56, 14–20.

Kolesnyk, S. V. (2021). Strukturnyj analiz modeli formuvannya gotovnosti majbutnix uchyteliv fizychnoyi kultury do animacijno-gurtkovoyi roboty. Naukovyj chasopys Nacionalnogo pedagogichnogo universytetu imeni M. P. Dragomanova. Seriya 15. Naukovo-pedagogichni problemy fizychnoyi kultury (fizychna kultura i sport). 9, (140). 69–75.

Nova ukrayinska shkola: Konceptualni zasady reformuvannya serednoyi shkoly. Rezhym dostupu: http://mon. gov.ua/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%202016/12/05/koncepciya.pdf

Onishhenko, O. V. (2015). Trening yak innovacijna metodyka navchannya v systemi pislyadyplomnoyi pedagogichnoyi osvity. Visnyk. 132. Seriya: Pedagogichni nauky. 106–109.

Sager, L. Yu., Sygyda, L. O., Kolesnyk, A. A. (2018). Interaktyvni metody navchannya yak instrument marke- tyngu osvitnix poslug. Visnyk Sumskogo derzhavnogo universytetu. Seriya «Ekonomika». 4, 13–24.

Published

2022-03-31

How to Cite

Kolesnyk, S., & Bielikova, N. (2022). Formation of Future Physical Training Teachers’ Readiness for Animation and Group Work by Methods of Active Learning. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (1(57), 17–23. https://doi.org/10.29038/2220-7481-2022-01-17-23

Issue

Section

Historical, philosophical, juristic and organizational problems of physical culture