Стан та шляхи формування у школярів інтересу до фізичного виховання та спорту

  • Ярослав Кравчук
  • Наталія Войнаровська

Abstract

Розглянуто стан та шляхи формування у школярів інтересу до фізичного виховання і спорту як цілеспрямовану і системну діяльність учителя, що включає формування спеціальних знань, практичну діяльність учнів та створення позитивного емоційного фону уроку.

References

Віндюк А. В. Основи технології самостійних занять фізичними вправами учнів молодших класів: Автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 / Львів. держ. ін-т фіз. культури.– Л., 2002.– 18 с.

Виготский Л. С. Избранные психологические исследования.– М., 1960.– С. 215–231.

Круцевич Т. Ю. Управління фізичним станом підлітків в системі фізичного виховання: Автореф. дис... д-ра наук фіз. вих. і спорту: 24.00.02 / Нац. ун-т фіз. вих. і спорту України.– К., 2000.– 44 с.

Новосельский В. Ф. Методика урока физической культуры в старших классах.– К.: Рад. шк., 1989.– 128 с.

Сембрат С. В. Ігрове спрямування фізичної підготовки дітей молодшого шкільного віку: Автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 / Львів. держ. ін-т фіз. культури.– Л., 2003.– 20 с.

Фролова Н. О. Особистісно зорієнтований підхід у фізичному вихованні молодших школярів: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова.– К., 2003.– 20 с.

Шиян Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів: У 2 ч.− Т.: Навч. кн.– Богдан, 2002.– Ч. 2.– 248 с.
Published
2017-01-24
How to Cite
Кравчук, Я., & Войнаровська, Н. (2017). Стан та шляхи формування у школярів інтересу до фізичного виховання та спорту. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, 2, 151-155. Retrieved from https://sport.vnu.edu.ua/index.php/sport/article/view/1408
Section
Physical culture, physical education of different age group population

Most read articles by the same author(s)