Програмування фізкультурно-оздоровчих занять для учнів загальноосвітніх навчальних закладів

  • Наталія Войнаровська
  • Володимир Захожий

Abstract

У процесі фізкультурно-оздоровчих занять учнів загальноосвітніх навчальних закладів доцільно використовувати комплексний варіант оздоровчого тренування, що передбачає розвиток витривалості, сили, швидкості, спритності, гнучкості та швидкісно-силових якостей. Максимальна частота серцевих скорочень під час виконання вправ аеробного характеру не повинна перевищувати 202–210 уд./хв. Нижня межа ЧСС складає 145–160 уд./хв, верхня межа – 175–180 уд./хв. Ефективний рівень ЧСС під час виконання аеробних вправ складає 145–180 уд./хв. Із підвищенням фізичного стану учнів збільшувалася зона інтенсивності виконання фізичних вправ.

References

Апанасенко Г. Л. Эволюция биоэнергетики и здоровье человека / Апанасенко Г. Л. – СПб.: МГП “Петрополис”, 1992. – 123 с.

Белов В. И. Энциклопедия здоровья. Молодость до ста лет / Белов В. И. – М. : Химия, 1994. – 400 с.

Булич Е. Г. Валеология. Теоретичні основи валеології / Е. Г. Булич, І. В. Муравов – К. : IЗMH, 1997. –224 c.

Вайнбаум Я. С. Физические упражнения и здоровье школьников / Я. С. Вайнбаум // Физ. культура в шк. – 1993. – № 3. – С. 59–64.

Гнітецька Т. В. Організаційно-педагогічні умови оптимізації фізичного виховання учнів гімназій (10– 13 років) : автореф. дис. ...канд. наук з фіз. вих. і спорту : спец. 24.00.02 / Т. В. Гнітецька. – Луцьк, 1998. – 18 с.

Дубогай А. Д. Управлять здоровьем смолоду / Дубогай А. Д. – К. : Молодь, 1985. – 112 с.

Иващенко Л. Я. Практикум по методике физкультурно оздоровительной работы : метод. пособие / Л. Я. Иващенко, Т. Ю. Круцевич. – Киев: КГИФК, 1992. – 126 с.

Круцевич Т. Ю. Управление физическим состоянием подростков в системе физического воспитания : автореф. дис. … д-ра наук по физ. восп. и спорту : спец. 24.00.02 / Т. Ю. Круцевич – Киев, 2000. – 44 с.

Муравов И. В. Оздоровительные эффекты физической культуры и спорта / Муравов И. В. – Киев :Здоровья, 1989. – 266 с.
Published
2016-11-16
How to Cite
Войнаровська, Н., & Захожий, В. (2016). Програмування фізкультурно-оздоровчих занять для учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (3(11), 21-24. Retrieved from https://sport.vnu.edu.ua/index.php/sport/article/view/1104
Section
Pedagogical technologies of physical culture teaching

Most read articles by the same author(s)