Вплив екстремальних умов діяльності на психологічний стан дзюдоїстів

  • Ігор Олегович Бейгул Дніпродзержинський державний технічний університет

Abstract

У статті розглянуто, як екстремальні умови підготовчої й змагальної діяльності впливають на психологічний стан дзюдоїстів. Проведено порівняння показників нервово-психологічної стійкості та рівня
емпатії під час тренувальної та під час змагальної діяльності дзюдоїстів. Показано, що екстраверсія та нейротизм – фактори, від яких залежить психологічна резистентність особи. Відобразили, як особливості
впливу спортивної кваліфікації наших дзюдоїстів, які були досліджені, та умов тренувального й змагального періодів на співвідношення екстраверсії та нейротизму.

Author Biography

Ігор Олегович Бейгул, Дніпродзержинський державний технічний університет
старший викладач  кафедри фізичного виховання

References

Арзютов Г. Н. Психологическая подготовка к соревнованиям и оптимальное боевое состояние дзюдоиста / Г. Н. Арзютов, Л. Ф. Андронова // Физическое воспитание студентов творческих специальностей : [сб. науч. тр.]. – Харьков : ХХПИ, 1997. – С. 24–26.

Веревка О. Психолого-педагогические условия индивидуальной подготовки спортсменов высокой квалификации / О. Веревка // Тези ІХ міжнар. наук. конгресу «Олімпійський спорт і спорт для всіх». – К. : НУФВСУ, 2005. – С. 112.

Воронова В. І. Психологія спорту : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Воронова В. І. – К. : Олмп. Літ., 2007. – 298 с.

Клименко В. В. Психологія спорту : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Клименко. – К. :МАУП, 2007. – 432 с.

Райгородский Д. Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты : учеб. пособие / Д. Я. Райгородский. – Самара : БАХРАХ. – М. : б. и., 2001. – 650 с.

Самойлов М. Г. Об’єктивні і суб’єктивні чинники від яких залежить екстремальність видів спорту і спортивні результати / М. Г. Самойлов // Слобожанський науково-спортивний вісник : наук.-теорет. журн. – Х. : ХДАФК, 2008. – С. 178–181.

Самойлов М. Г. Заняття спортом як екстремальний вид діяльності : зб. ст. / М. Г. Самойлов, Л. А. Перелигіна // Проблеми експериментальної та кризової психології. – Х., 2007. – № 2. – С. 184–188.

Сергієнко Л. П. Практикум з психології спорту : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл фіз. вих. і спорту / Л. П. Сергієнко. – Х. : ОВС, 2008. – 256 с.

Сидоренко Е. В. Методы математический обработки / Е. В. Сидоренко. – СПб. : 2002. – 350 с.

Сопов В. Ф. Психологическое состояние в спортивной деятельности как функциональные образования и их классификация / В. Ф. Сопов // Вестник спортивной науки, 2004. – № 2. – С. 54–60.
Published
2016-06-07
How to Cite
БейгулІ. (2016). Вплив екстремальних умов діяльності на психологічний стан дзюдоїстів. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (1(25), 62-65. Retrieved from https://sport.vnu.edu.ua/index.php/sport/article/view/353
Section
Olympic and professional sport

Most read articles by the same author(s)