Сучасні підходи до оздоровлення дітей дошкільного віку

  • Ніна Автономівна Деделюк Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
  • Людмила Олексіївна Чеханюк Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
  • Тетяна Григорівна Овчаренко Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Abstract

У статті обґрунтовано сучасні організаційно-методичні підходи до фізичного виховання дітей в умовах дошкільних закладів. На основі аналізу й узагальнення даних літературних джерел, медичних карток, опитування (анкетування) вихователів і спеціалістів із фізичного виховання в дошкільних закладах м. Луцька, педагогічних спостережень доведено можливість ефективного впливу засобів фізичного виховання на підготовку дити-ни до вимог сучасної школи. Наголошено на необхідності індивідуальних підходів і спеціально спрямова-них оздоровчих та виховних впливів у процесі фізичного виховання дошкільнят, застосуванні оздоровчих засобів фізичного виховання; зміцненні здоров’я дітей; підвищенні інтересу до занять та формуванні навичок самостійного піклування про своє здоров’я.

Author Biographies

Ніна Автономівна Деделюк, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання
Людмила Олексіївна Чеханюк, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
кандидат педагогічних, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання
Тетяна Григорівна Овчаренко, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
кандидат педагогічних наук, доцент

References

Вільчковський Е. С. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку : навч. посіб. /Е. С. Вільчковський, О. І. Курок. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2008. – 428 с.

Денисенко Н. Ф. Теоретичні засади та технологія управління системою фізичного виховання дітей дошкільних закладів : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Н. Ф. Денисенко. – К., 2002. – 40 с.

Джуринський П. Методика застосування засобів лікувальної фізичної культури під час корекції сколіотичної хвороби в умовах санаторної школи–інтернату / П. Джуринський // Молода спортивна наука України : зб. наук. ст. в галузі фіз. культури та спорту. – Вип. 4. – Львів, 2000. – С. 280–283.

Дубогай О. Д. Чи готова дитина до навчання? / О. Д. Дубогай // Дошкільне виховання, 2002. – № 11. –С. 7–9.

Міністерство освіти і науки України. Інструктивно-методичні рекомендації «Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.mon.gov.ua/img/zstored/files/LMON_1_9_ 446 2006 2013.

Сембрат С. В. Ігрове спрямування фізичної підготовки дітей молодшого шкільного віку : дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 / С. В. Сембрат. – Переяслав-Хмельницький, 2003. – 192 с.
Published
2016-06-07
How to Cite
ДеделюкН., ЧеханюкЛ., & ОвчаренкоТ. (2016). Сучасні підходи до оздоровлення дітей дошкільного віку. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (1(25), 21-25. Retrieved from https://sport.vnu.edu.ua/index.php/sport/article/view/344
Section
Pedagogical technologies of physical culture teaching