Особливості статичного й динамічного тремору в студентів інституту фізичної культури та здоров’я

  • Юрій Ніколаєв

Abstract

У статті висвітлено питання особливостей зміни статичного й динамічного тремору до й після виконання фізичного навантаження в студентів інституту фізичної культури та здоров’я Волинського національного університету імені Лесі Українки.

References

Абрамов М. С. Морфофункциональные показатели студентов и их зависимость от двигательной активности / М. С. Абрамов, М. М. Жуков // Теория и практика физ. культуры. – 1985. – № 5. – С. 33.

Індивідуальні психофізіологічні властивості людини та професійна діяльність / [Ф. Ф. Баєчко, В. І. Варус, B. C. Лизогуб, В. В. Макаренко] // Матеріали наук. конф. – К. ; Черкаси : [б. в.], 1997. – 156 с.

Виленский В. И. Физическая культура студента / В. И. Виленский. – М. : [б. и.], 2001. – С. 35–53.

Ильин Е. Л. Психология физического воспитания / Е. Л. Ильин. – М. : Просвещение, 1987. – С. 41–45.

Круцевич Т. Ю. Диференційований підхід у фізичному вихованні студентської молоді / Т. Ю. Круцевич // Оптимізація процесу фізичного виховання в системі освіти. – Т.: [б.в.], 1997. – С.30–31.

Семенов М. И. Типология психического развития / М. И. Семенов // Теория и практика физической культуры. – Л. : [б. и.], 1979. – С. 12–16.

Слобожанінов А. Стан та напрями вдосконалення системи підготовки фахівців для фізичного виховання і спорту / А. Слобожанінов, Ю. Тумак // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – Т. 1. – С. 242–245.
Published
2016-12-05
How to Cite
Ніколаєв, Ю. (2016). Особливості статичного й динамічного тремору в студентів інституту фізичної культури та здоров’я. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (3(7), 82-85. Retrieved from https://sport.vnu.edu.ua/index.php/sport/article/view/1224
Section
Physical culture, physical education of different age group population

Most read articles by the same author(s)