Історичні аспекти участі українських спортсменів у програмі зимових Олімпійських ігор

  • Надія Карабанова
  • Анатолій Карабанов

Abstract

У статті висвітлено питання, які пов’язанні із розвитком олімпійського руху в Україні, та проаналізовано участь українських спортсменів у програмі зимових Олімпійських ігор.

References

Вільчковський Е. Шляхи відродження сучасних Олімпійських ігор / Е. Вільчковський, А. Вільчковська, А. Пасічник та ін. // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. − Т. 1. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – С. 13–17.

Драгунов Л. А. Проблемы построения программы современных Олимпийских игр / Л. А. Драгунов // Современный олимпийский спорт : тез. докл. междунар. конгресса. – Киев : КГИФК, 1993. – С. 34–36.

Карабанова Н. Участь волинських спортсменів в Олімпійських іграх / Н. Карабанова, А. Карабанов, Р. Черкашин // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – № 1 (9). – С. 18–21.

Мичуда Ю. П. Экономические предпосылки развития международного олимпийского движения в ХХI веке / Ю. П. Мичуда // Наука в олимпийском спорте. – 2001. – № 2. – С. 104–108.

Платонов В. Н. Зимние Олимпийские игры: история и современность / В. Н. Платонов, С. К. Фомин, В. П. Карленко // Наука в олимпийском спорте. – 1994. – № 1. – С. 5–25.

Платонов В. Н. Олимпийский спорт / В. Н. Платонов, С. И. Гуськов. – Киев : Олимпийская лит., 1994. – Т. 1. – 496 с.

Томашевський В. В. Олімпійська програма і політика / В. В. Томашевський // Збірник наукових статей аспірантів галузі фізичної культури та спорту. – Л. : [б. в.], 1999. – С. 58–61.

Томашевський В. В. Олімпійська програма і Міжнародні спортивні федерації / В. В. Томашевський // Теорія і методика фізичного виховання – 2000. – № 2–3. – С. 129–132.

Энциклопедия олимпийского спорта : в 5 т. / под общ. ред. В. Н. Платонова. – Киев : Олимпийская лит., 2004.

Telama R. Pfusical Fitnes and Olympik Ideals / Telama R., Naul R // Wychowanie fizechne I sport. – 2002. – T XLIII. – № I. – S. 30–36.
Published
2016-11-16
How to Cite
Карабанова, Н., & Карабанов, А. (2016). Історичні аспекти участі українських спортсменів у програмі зимових Олімпійських ігор. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (3(11), 3-6. Retrieved from https://sport.vnu.edu.ua/index.php/sport/article/view/1099
Section
Historical, philosophical, juristic and organizational problems of physical culture

Most read articles by the same author(s)