Організаційно-методичні підходи до побудови навчально-тренувального процесу на етапі початкової підготовки футболістів: порівняльний аналіз

  • Валерій Вадимович Ніколаєнко Національний університет фізичного виховання і спорту України
  • Олег Васильович Байрачний Національний університет фізичного виховання і спорту України

Abstract

Вивчення питань, пов’язаних з удосконаленням системи підготовки спортивного резерву у футболі, завжди були й залишаються актуальними та практично значущими, що й обумовило проведення цих досліджень. Завдання дослідження – здійснити порівняльний аналіз організаційно-методичних підходів до побудови навчально-тренувального процесу на етапі початкової підготовки футболістів у Нідерландах із позицій їх використання в дитячо-юнацькому футболі України. Проведено аналіз змісту й спрямованості навчальних програм підготовки юних футболістів 6–11-річного віку в Україні та Нідерландах. Показано низку принципових і системних відмінностей у підходах до формулювання завдань етапу, організації навчання, підбору методів та засобів підготовки. Визначено необхідність унесення змін у вітчизняну систему багаторічної підготовки, практику проведення тренувального процесу, педагогічні підходи управління спортивною діяльністю юних футболістів.

Author Biographies

Валерій Вадимович Ніколаєнко, Національний університет фізичного виховання і спорту України
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри футболу
Олег Васильович Байрачний, Національний університет фізичного виховання і спорту України
кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, завідувач кафедри футболу

References

Губа В. П. Организация учебно-тренировочного процесса футболистов различного возраста и подготовленности: учебное пособие / В. П. Губа, А. В.Лексаков – М. :Сов. спорт, 2012. – 176 с.

Кузнецов A. A. Организационно-методическая структура учебно-тренировочного процесса в футбольной школе. I этап (8–10 лет) / A. A. Кузнецов. – М. : Олимпия, Человек, 2007. – 112 с.

Ніколаєнко В. В. Системний підхід до розробки проблеми оптимізації багаторічної підготовки футболістів / В. В. Ніколаєнко // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2013. – № 1. – С. 16–20.

Петухов A. A. Футбол. Формирование основ индивидуального технико-тактического мастерства юных футболистов. Проблемы и пути решения: монография / A. B. Петухов. – М. : Сов. спорт, 2006. – 232 с.

Сучилин A. A. Методологические основы исследования проблемы подготовки юных футболистов / A. A. Сучилин, А. П. Золотарев, М. М. Шестаков. – Волгоград : ВГАФК, 2005. – 101 с.

Футбол : навч. прогр. для дитячо-юнацьких спорт. шк., спец. дитячо-юнацьких шк. олімп. резерву та шк. вищ. спорт. майстерності / В. Г. Авраменко, В. І. Гончаренко, О. М. Джус [та ін.]. – К. : Наук.- метод. ком. ФФУ, 2003. – 106 с.

Hyballa P. Mythos niederländischer Nachwuchsfußball / P. Hyballa, H. Poel. – Aachen : Meyer&Meyer, 2011. – 236 p.

Kormelink H. Developing Soccer Players : The Dutch Way / H. Kormelink, T. Seeverens. – bfp Versand, onLi Verlag, 1997. – 143 p.

Kormelink H. The Dutch Coaching Notebook: The Ultimate Companion For All Ages / H. Kormelink, T. Seeverens. – bfp Versand, onLi Verlag, 1997. – 104 p.

Van Lingen B. Coaching Soccer : The Official Coaching Book of the Dutch Soccer Association / B.Van Lingen. – Michigan : Reedswain Publishing, 1998. – 218 p.

Wein H. Developing Game Intelligence In Soccer / H. Wein. – Michigan : Reedswain Inc., 2004. – 312 p.

[Elektronik resourse]. – Mode of accеss : http://www.fifa.com/worldranking/rankingtable/index.html
Published
2016-06-07
How to Cite
НіколаєнкоВ., & БайрачнийО. (2016). Організаційно-методичні підходи до побудови навчально-тренувального процесу на етапі початкової підготовки футболістів: порівняльний аналіз. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (1(25), 76-80. Retrieved from https://sport.vnu.edu.ua/index.php/sport/article/view/357
Section
Olympic and professional sport