Вплив розвитку точності бігових кроків на швидкість бігу 30 м учнів 5–6 класів загальноосвітньої школи

  • Андрій Миколайович Малишкін Харківська державна академія фізичної культури

Abstract

Розкрито результати дослідження впливу розвитку координаційних здібностей на швидкість бігу 30 м учнів загальноосвітніх шкіл. В експерименті брали участь 26 учнів 5-х та 29 – 6-х класів Новотроїцького району Херсонської області. Школярі, які показали найкращі результати в бігові на 30 м, виконують стартовий розбіг зі зростанням довжини кроків. Учні, точність бігових кроків яких у бігові по дистанції з похибкою в 5 см,
укладаються в норми високого рівня. Експеримент засвідчив, що для розвитку швидкості потрібно шукати нові підходи. Розвиток точності бігових кроків – упущена ланка в навчанні школярів на уроках фізичної культури.

Author Biography

Андрій Миколайович Малишкін, Харківська державна академія фізичної культури
здобувач

References

Казаков В. Н. Использование психофизиологических показателей в оценке функционального состояния и физической подготовленности студентов с помощью экспресс-методов в процессе учебных занятий / В. Н. Казаков, Ю. Е. Лях, Л. П. Середенко // Научные проблемы физического развития студентов и повышение их работоспособности : тезисы Республиканской науч. конф., Донецк, 20–21 сентября 1984 г. – С. 37.

Клименко В. В. Психомоторные способности юного спортсмена / В. В. Клименко. – Киев : Здоровья, 1987. – 168 с.

Круцевич Т. Ю. Концепція удосконалення програм з фізичної культури у загальноосвітній школі /Т. Ю. Круцевич // Фізичне виховання у сучасній школі. – 2012. – № 2. – С. 9–11.

Круцевич Т. Ю. Методи дослідження індивідуального здоров’я дітей та підлітків у процесі фізичного виховання / Т. Ю. Круцевич. – К. : Олімп. л-ра, 1999. – 232 с.

Платонов В. Н. Подготовка юного спортсмена / В. Н. Платонов, К. П. Сахновский. – К. : Рад. шк.,1988. – 288 с.

Присяжнюк Д. С. Фізична культура. Легка атлетика в школі. 1–12 класи / Д. С. Присяжнюк, В. В. Деревянко.– X. : Веста : Вид-во «Ранок», 2006. –288 с.
Published
2016-06-07
How to Cite
МалишкінА. (2016). Вплив розвитку точності бігових кроків на швидкість бігу 30 м учнів 5–6 класів загальноосвітньої школи. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (1(25), 33-37. Retrieved from https://sport.vnu.edu.ua/index.php/sport/article/view/347
Section
Physical culture, physical education of different age group population