Основні фактори, які впливають на формування знань із фізичної культури

  • Ніна Долбишева

Abstract

У цій статті розкрито основні фактори впливу на формування знань з фізичної культури серед учнів старшого шкільного віку в системі шкільної освіти. Доповнено та розширено соціально-педагогічні та соціально-психологічні фактори, які дають можливість цілеспрямовано впливати на педагогічні заходи для отримання максимальної теоретико-методичної підготовки з питань фізичної культури.

References

Барановская Д. И., Врублевская В. И. Роль физкультурных знаний в формировании мотивации к занятиям физической культурой у студенческой молодежи // Актуальные проблемы оздоровительной
физической культуры и спорта на современном этапе: Материалы VIII Междунар. науч. сессии по итогам НИР за 2004 г. “Научное обоснование физ. воспитания, спортивной тренировки и подготовки кадров по физической культуре”.– Минск: БГУФК, 2005.– С. 13–16.

Булатова М. М., Литвин А. Г. Программы по физическому воспитанию в системе среднего орбазования и пути их совершенствования // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. пр. / За ред. С. С. Ермакова.– Х., 2003.– № 19.– С. 57–70.

Зубаль М. Теоретична підготовка у фізичному вихованні школярів 1–11 класів загальноосвітньої школи //Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. “Актуальні проблеми розвитку “Спорт для всіх” у контексті європейської інтеграції України”.– Т., 2004.– С. 258–260.

Кінденко В. Доцільність введення теоретичних знань з фізичної культури до шкільної програми для учнів 5–9 класів // Зб. наук. пр. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки.– Луцьк, 1999.– С. 382–384.

Коломієць О. Спеціальні теоретичні знання – передумова ефективного процесу фізичного виховання школяра // Молода спортивна наука України: Зб. наук. ст. з галузі фіз. культури та спорту.– Л., 2002.– Вип. 6, Т. 1.– С. 277–279.

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з фізичної культури. 1–11 класи.– К.: Перун, 1998.–64 с.

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 1–11 класи. “Основи здоров’я і фізична культура”.– К.: Поч. шк., 2001.– 112 с.

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 1–11 класи. “Основи здоров’я і фізична культура”.– Д., 2002.– 97 с.
Published
2017-01-24
How to Cite
Долбишева, Н. (2017). Основні фактори, які впливають на формування знань із фізичної культури. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, 2, 84-88. Retrieved from https://sport.vnu.edu.ua/index.php/sport/article/view/1388
Section
Physical culture, physical education of different age group population