Система підготовки та підвищення кваліфікації фахівців із фізичної рекреації

Authors

  • Олена Валеріївна Андрєєва Національний університет фізичного виховання і спорту України
  • Олександра Леонідівна Благій Національний університет фізичного виховання і спорту України

Keywords:

фізична рекреація, фахівці, підготовка, підвищення кваліфікації

Abstract

Питання про статус фахівця із фізичної рекреації сьогодні дуже важливе, оскільки парадигма освіти у сфері дозвілля, фітнесу й рекреації в останні десятиліття суттєво змінилася в усьому світі, що пояснюється орієнтацією на принципово нове розуміння сутності фізичної рекреації і її ролі в освітній системі. Проте проблемам професійної підготовки майбутніх фахівців із фізичної рекреації та способам їх розв’язання приділено недостатньо уваги. Мета статті – ретроспективний аналіз системи підготовки й підвищення кваліфікації фахівців із фізичної рекреації та оцінка можливостей використання цього досвіду на сучасному етапі розвитку України. У статті досліджено ретроспективу й сучасний стан підготовки фахівців сфери фізичної рекреації. Установлено відсутність єдиного підходу до визначення етапів розвитку цього процесу. Досліджено здобутки зарубіжних шкіл підготовки фахівців із рекреаційної сфери, подано аналіз державних освітніх стандартів підготовки.

Author Biographies

Олена Валеріївна Андрєєва, Національний університет фізичного виховання і спорту України

доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор кафедри здоров’я, фітнесу та рекреації

Олександра Леонідівна Благій, Національний університет фізичного виховання і спорту України

кандидат педагогічних наук, доцент, в. о. завідувача кафедри здоров’я, фітнесу та рекреації

References

Андрєєва О. Аспекти підготовки кадрів з рекреаційно-туристської діяльності / О. Андрєєва, О. Благій //Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали IV Всеукр. конф. – Львів, 2004. – С. 244–245.

Дутчак М. В. Класифікація професій у сфері фізичної культури і спорту України: стан та перспективи /М. В. Дутчак // Спорт. наука України. – 2010. – № 2. – С. 25–41.

Жданова О. М. Участь центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» у вирішенні проблеми оптимізації обсягів рухової активності населення / О. Жданова, Т. Господарчук // «Проблеми

активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали IV Всеукр. конф. – Львів :ЛДУФК, 2008. – С.169–173.

Иващенко Л. Я. Программирование занятий оздоровительным фитнесом / Л. Я. Иващенко, А. Л. Благий, Ю. А. Усачев. – Киев : Наук. свит, 2008. – 198 с.

Концептуальные основы подготовки кадров по специальности «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм» / В. В. Кузин, С. А. Гониянц, А. И. Исмаилов, В. Г. Щербаков // Теория и практика физ. культуры. – 2003. – № 5. – С. 47–49.

Круцевич Т. Ю. Ретроспектива підготовки кадрів з рекреації / Т. Ю. Круцевич, О. В. Андрєєва, О. Л. Благій // Спорт. медицина. – 2009. – № 1–2. – С. 3–7.

Левицкий В. В. Методология подготовки специалистов по оздоровительной физической культуре / В. В. Левицкий // Наука в олимп. спорте. – [спец. вып.]. – 2000. – С.84–93.

Педагогічне проектування як засіб становлення і розвитку ключових компетентностей суб’єктів освітнього простору : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 14 – 15 жовт. 2010 р., Запоріжжя / ред. : К. Л. Крутій ;Є. М.Павлютенков ; Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. – Запоріжжя : ЛІПС, 2010. – 316 с.

Петрова І. В. Дозвілля в зарубіжних країнах : [підручник] / І. В. Петрова. – К. : Кондор, 2008. – 408 с.

[Електроний ресурс]. – Режим доступу : http://e pidruchniki.com/content/517_51_Profesiina_maisternist_specialista_dozvillevoi_sferi.html

Published

2015-09-30

How to Cite

Андрєєва, О. В., & Благій, О. Л. (2015). Система підготовки та підвищення кваліфікації фахівців із фізичної рекреації. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (3(31), 5–10. Retrieved from https://sport.vnu.edu.ua/index.php/sport/article/view/116

Issue

Section

Historical, philosophical, juristic and organizational problems of physical culture