Рекреаційно-туристичний потенціал Волинської області

  • Анатолій Цьось
  • Тетяна Овчаренко
  • Світлана Калитка

Abstract

Волинська область має вигідне географічне положення – роміщена на перехресті важливих міжнародних та національних туристичних маршрутів. Волинський край багатий туристичними ресурсами, які представлені комплексом історичних, архітектурних, природних, мистецьких, літературних пам’яток, що дає змогу задовольнити пізнавальні інтереси туристів. Наявність великої кількості озер, річок, гаїв, лісів є підставою для творення оздоровчо-рекреаційних зони для відпочинку й ефективного оздоровлення різних груп населення.

References

Денисюк В. Волинь: події, факти, цифри / Денисюк В – Луцьк : Надстир’я, 2000. – 123 с.

Круцевич Т. Ю. Рекреація у фізичній культурі різних груп населення : навч. посіб. / Т. Ю. Круцевич, Г. В. Безверхня. – К. : Олімпійська л-ра, 2010. – 248 с.

Луцьк. Інформаційно-туристичний довідник. – Луцьк : [б. в.] 2000. – 50 с.

Фізична реабілітація : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту / авт. кол. : Приступа Є. Н., Жданова О. М., Линець М. М. [та ін.] ; за наук. ред. Євгена Приступи. – Л. : ЛДУФК,2010. – 447 с.

Фоменко Н. В. Рекреаційні ресурси та курортологія / Фоменко Н. В. – К. : Центр навч. л-ри, 2007. – 312 с.
Published
2016-11-10
How to Cite
Цьось, А., Овчаренко, Т., & Калитка, С. (2016). Рекреаційно-туристичний потенціал Волинської області. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (4(16), 52-56. Retrieved from https://sport.vnu.edu.ua/index.php/sport/article/view/1022
Section
Physical culture, physical education of different age group population