Калитка, С., В. Кренделєва, Н. Мацкевич, Т. Овчаренко, and В. Козак. “Вплив занять аеробікою на фізичну підготовленість дівчат 18–19 років”. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, no. 4(12), Nov. 2016, pp. 39-43, https://sport.vnu.edu.ua/index.php/sport/article/view/1135.