КРИЧФАЛУШІЙ, М. Потреба у спілкуванні як фактор формування особистості майбутнього спортивного педагога в процесі професійної підготовки. Physical education, sport and health culture in modern society, n. 1(17), p. 24-29, 8 nov. 2016.