Кричфалушій, М. (2016). Потреба у спілкуванні як фактор формування особистості майбутнього спортивного педагога в процесі професійної підготовки. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (1(17), 24-29. Retrieved from https://sport.vnu.edu.ua/index.php/sport/article/view/907