Мороз, М., Бузюн, О., & Суворова, Т. (2016). Педагогічний контроль морфо-функціонального стану й фізичної підготовленості юних велосипедистів на етапі початкової підготовки. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (2(6), 100-103. Retrieved from https://sport.vnu.edu.ua/index.php/sport/article/view/1198