(1)
Кричфалушій, М. Потреба у спілкуванні як фактор формування особистості майбутнього спортивного педагога в процесі професійної підготовки. Physical education, sport and health culture in modern society 2016, 24-29.