(1)
Цюпак, Ю. Формування здоров’язберігальних знань та навичок молодших школярів притулку. Physical education, sport and health culture in modern society 2016, 137-141.