(1)
Тершак, Н. Корекція соматометричних показників хворих на метаболічний синдром засобами фізичної реабілітації. Physical education, sport and health culture in modern society 2016, 82-86.