(1)
Войнаровська, Н. Силова підготовленість дівчат середнього шкільного віку загальноосвітньої школи. Physical education, sport and health culture in modern society 2016, 50-53.