(1)
Кравчук, Я. Теоретико-методичні засади диференційованого підходу до навчання фізичної культури учнів загальноосвітньої школи. Physical education, sport and health culture in modern society 2016, 40-43.