[1]
Кричфалушій, М. 2016. Потреба у спілкуванні як фактор формування особистості майбутнього спортивного педагога в процесі професійної підготовки. Physical education, sport and health culture in modern society. 1(17) (Nov. 2016), 24-29.