[1]
Мороз, М., Бузюн, О. and Суворова, Т. 2016. Педагогічний контроль морфо-функціонального стану й фізичної підготовленості юних велосипедистів на етапі початкової підготовки. Physical education, sport and health culture in modern society. 2(6) (Dec. 2016), 100-103.