[1]
Войнаровська, Н. 2016. Силова підготовленість дівчат середнього шкільного віку загальноосвітньої школи. Physical education, sport and health culture in modern society. 1(9) (Nov. 2016), 50-53.