Механізм дії фізичної активності на управління здоровʼям

Authors

  • Руслана Омелянівна Валецька Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
  • Омелян Іванович Петрик Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Keywords:

фізичні вправи, фізична активність, механізми фізичного розвитку людини, функціональні резерви організму, фізичні вправи та імунна система

Abstract

У статті викладено основні аспекти використання механізмів дії фізичної активності на розвиток організму; подано характеристику впливу на організм людини фізичних вправ (циклічного й ациклічного характеру). Висвітлено вплив фізичної активності на розвиток людини, як виховати в неї прагнення краще пізнати себе за допомогою фізичних вправ, загартування, поміркованості в їжі, без допомоги лікарів зберегти здоров’я та бадьорість до глибокої старості. Обґрунтовано вплив фізичних вправ на функціональні резерви й імунну систему організму. Показано, як фізичні фактори сприяють формуванню, зростанню та зміцненню здоров‘я людини. Фізична активність людини дає змогу краще за будь-які ліки набути комплекс якостей, що забезпечують оптимальний рівень здоров’я. Оздоровчі системи фізичних вправ при всіх їхніх відмінностях сприяють тренуванню витривалості людини, зміцненню нервової, серцево-судинної, дихальної, імунної та ендокринної систем

Author Biographies

Руслана Омелянівна Валецька, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

кандидат медичних наук, доцент кафедрb медичної психології та безпеки життєдіяльності

Омелян Іванович Петрик, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

кандидат медичних наук, професор

References

Брег П. Система оздоровления. Жизнь без лекарства / П. Брег. – СПб. : Золотой век, 2009.

Валецька Р. О. Основи валеології : підручник / Р. О. Валецька – Луцьк : Волин. кн, 2007.

Горен М. Путь к здоровью и долголетию / М. Горен – М. : ПТО «Селф», 1996.

Грінченко Т. Ф. Шлях до здоров’я / Т. Ф. Грінченко. – К. : Здоров’я, 1981.

Каменський В. В. Друг здоров’я: система природного оздоровлення / В. В. Каменський. – К. : МП «Колапс», 1993.

Куценко И. П. Книга о здоровом образе жизни / И. П.Куценко, Ю. П. Новикова. – М. : ФиС, 1987.

Мурза В. П. Фізичні вправи і здоров’ я / В. П. Мурза. – К. : Здоров’я, 1991.

Петрик О. І. Медико-біологічні та психолого-педагогічні основи здорового способу життя : курс лекцій / О. І. Петрик. – Львів : Світ, 1993.

Пришва О. Спосіб інтегрального оцінювання реакції організму чоловіків зрілого віку на фізичне навантаження / О. Пришва // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. − № 4 (24). − С. 78–82.

Тихонова А. А. Как сохранить и восстановить здоровье. – М. : Сов. спорт, 1994.

Тондий Л. Д. К вопросу о систематизации лечебных физических факторов / Л. Д. Тондий, Л. Я. Васильева-Динецкая // Новые медицинские технологии в клинической и курортной практике : материалы укр. науч.-практ. конф. с междунар. участием. – Киев : [б. и.], 2001.

Фомин Н. А. Физиологические основы двигательной активности / Н. А. Фомин, Ю. Н. Вавилов. – М. : Наука, 1991.

Published

2016-06-07

How to Cite

Валецька, Р. О., & Петрик, О. І. (2016). Механізм дії фізичної активності на управління здоровʼям. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (2(26), 35–40. Retrieved from http://sport.vnu.edu.ua/index.php/sport/article/view/324

Issue

Section

Physical culture, physical education of different age group population